Hjem

NEW LIFE

Internasjonale Senter

BLAKSTADHEIA

            

HVEM ER VI?Vi er en menighet og misjonssenter med visjon og hjerte for Misjon og Media.


New Life på Blakstadheia ble dannet i 2004 og har alltid stått for vekkelse, liv og reformasjon. Menigheten har regelmessige møter på søndagskveldene, bønnemøter hver torsdagskveld, i tillegg til spesielle satsinger for misjon og utadrettet virksomhet.


Pastor i menigheten er Knut Olav Dalen, som har vært med helt fra begynnelsen.


Vi vil igjennom  bl.a TV-mediet ta ansvar for at mennesker spesielt i Asia får se Jesus slik han er og hva han kan gjøre.


Sammen med TV-kanalen Kanal 10 Asia og andre aktører arbeider vi for at evangeliet klart og sterkt når mennesker i denne regionen.Menigheten har egnede lokaler i Froland, i Blakstad industriområde på Blakstadheia. (Kristian Birkelandsvei 2 )


I lokalene finnes det møtessal for ca 300 personer, kafeteria, TV-studio og stor parkeringsplass.Kom og stå sammen med oss i å nå verden!
TV-SATSINGEN


Vi har en spesiell kjærlighet for satsningen til Kanal 10 Asia som er en satellitt-TV-kanal,  som dekker store deler av Asia.


Primært når kanalen ut i Pakistan til millioner av mennesker via parabolantenne, kabel-TV og sosiale medier.

Også i det store landet India med 1,3 milliarder mennesker når vi frem med budskapet om Jesus på 6 ulike språk.


I India er det også bygget et studio for virksomheten i Chennai, som ligger i den sørlige og tamiltalende delen av landet.


Den klare visjonen til Kanal 10 Asia er å forkynne evangeliet på folks egne morsmål - en stor utfordring i India som har over 28 forskjellige språk...


Studioet i Chennai er i full drift med en stab av overgitte indiske medarbeidere.


Kanal 10 Asia er nå igang med å etablere en egen TV-stasjon i Chennai, slik at man kan sende uavhengig av satellittsignalene og da hele tiden på indiske språk. Først på tamilsk og så på hindi, telegu osv....


Fra Blakstadheia er vi med å realisere at evangeliet når ut i Asia. Dette kan skje ved å sende direkte til Asia på deres eget språk, fra Blakstadheia, via linjer, opp på satellitt og rett inn i hjemmene.

For ikke lenge siden arrangerte vi INDOPAK-konferanse, hvor vi nettopp gjorde dette.

Vi mobiliserte sangere, talere, og en hel masse andre mennesker som i 6 timer sendte direkte inn i folks hjem, og folk ringte deretter og fortalte om at Herren hadde berørt dem.


KONTAKT OSS!


Kristian Birkelands vei 2

4820 Froland. Norge

    info@blakstadheia.no

   +47 906 36 690